مقالات

زمان بندی پشتیبان گیری اتوماتیک (Scheduling automated backup) با SQL Server 2008,2012

سه شنبه 1 تیر 1395

زمان بندی جهت تهیه نسخه ی پشتیبان (Back up) برای SQL SERVER به شکل اتوماتیک به عنوان مثال:روزانه یا هفتگی

 

Scheduling automated backup SQL Server 2008-2012

 

تهیه و تنظیم:علی عباسی-سپهر انفورماتیک درخشان