ریبون

.

شرکت سپهر انفورماتیک درخشان به عنوان نماینده رسمی وانحصاری Digital identification در ایران ضمن فروش تجهیزات چاپ کارت قادر به فروش انواع ریبون ها و…هست.

ريبون هاي (ribbon)برخی از کارت پرینتر ها :

لمیناتور  006 (Lamina) :انواع رول های هلوگرام طرح دار و PATCh ساده وطرح دار

کارت پرینتر “printer card” DCP 360:

-ریبون رنگی YMCKO ویژه750 چاپ

-ریبون رنگی YMCKOKویژه 600 چاپ یکرو رنگی-یکرو مشکی

-ریبون تکرنگ مشکیKویژه 2200 چاپ

کارت پرینتر “printer card” XID 8300:

-ریبون رنگی YMCKویژه 1000 چاپ

-ریبون رنگی YMCKKویژه 750 چاپ یکرو رنگی-یکرو مشکی

-ریبون رنگی YMCK-UV ویژه 750 چاپ همراه با جوهرUV

-ریبون رنگی YMCK-POویژه 750 چاپ مخصوص کارت هی دارای قسمت امضا

-فیلم مخصوص ARTویژه1000چاپ

کارت پرینتر “printer card” XID 9300:

-ریبون رنگی YMCKویژه 1000 چاپ

-ریبون رنگی YMCKKویژه 750 چاپ یکرو رنگی-یکرو مشکی

-ریبون رنگی YMCK-POویژه 750 چاپ مخصوص کارت هی دارای قسمت امضا

-ریبون رنگی YMCK-UV ویژه 750 چاپ همراه با جوهرUV

-فیلم مخصوص ARTویژه1000چاپ