هولوگرام با طرح خاص

.

(این نوع هولوگرام ها با طراحی مخصوص (به طور مثال لوگوی شرکت و یا سازمان شما بر روی کارت شناسایی ،یک طرح امنیتی بالا  و مختص سازمان شما بوجود می آورد