Home » Technology » Automation

هوش مصنوعی و اینترنت اشیا (AIOT)

By | 2020-01-14T06:06:22+00:00 ژانویه 11th, 2020|Artificial Intelligence, Automation, IOT, software, Technology|

هوش و اتوماسیون دو عنصر مهم در فناوری اطلاعات هستند، اما سؤال اینجاست که این دو چگونه می‌توانند با جنبش مهم دیگری که با رشد باور نکردنی درحال پیشرفت است متصل شوند؟ اینترنت اشیا همان جنبش مذکور در فناوری اطلاعات است که باید پذیرای ترکیب‌های متفاوت از فناوری‌های نوین باشد.

اینترنت اشیاء و اتوماسیون چگونه کارهای صنعتی را دگرگون خواهند کرد؟

By | 2020-01-14T05:48:40+00:00 دسامبر 23rd, 2019|Automation, IOT, Technology|

پیشرفت اینترنت اشیا و اتوماسیون صنعتی(IoT) یکی از بزرگترین رخدادها در انقلاب صنعتی امروزی محسوب می شود. برای بیشتر سازمان هایی که می خواهند به بازدهی، مدیریت پروسه ها و سود بهتری برسند، تحولات دیجیتال یک امر اجتناب ناپذیر است.