• IOT یا همان اینترنت اشیاء بستری است که می توانید با استفاده از اینترنت بر عوامل و وسایل پیرامون خود نظارت و کنترل داشته باشید. این امر باعث افزایش بازدهی و عملکرد بهتر ماشین آلات، سیستم ها و خدمات رسانی می شود. مجموعه سپهر انفورماتیک درخشان، با توجه به ربع قرن سابقه همکاری و ارائه خدمات به سازمان های دولتی، خصوصی و پزشکی، اکنون با توجه به نیازهای مشتریان خود و متمرکز شدن بر روی بستر IOT و هوشمند سازی سیستم ها در این مجموعه ها، آماده ارائه ی راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء برای نمایش و کنترل پارمترهای محیطی در زمینه های کشاورزی، صنعتی، پزشکی و محیط های داخلی می باشد.