• مانیتورینگ به معنی نظارت است و منظور از آن هوشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونی هایی است که ممکن است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد. امروزه مانیتورینگ در بسیاری از زمینه ها کاربرد دارد، به ویژه در شبکه های همگانی، صنعتی و جغرافیایی. IOT یا همان اینترنت اشیاء بستری است که می توانید با استفاده از اینترنت بر عوامل و وسایل پیرامون خود نظارت و کنترل داشته باشید. این امر باعث افزایش بازدهی و عملکرد بهتر ماشین آلات، سیستم ها و خدمات رسانی می شود. سامانه مانیتورینگ سپهر این امکان را فراهم ساخته است که با استفاده از اینترنت اشیاء به مانیتورینگ محیط های اتاق سرور، کارخانجات، تولیدی ها، کشاورزی و ... بپردازد. مجموعه سپهر انفورماتیک درخشان، با توجه به ربع قرن سابقه همکاری و ارائه خدمات به سازمان های دولتی، خصوصی و پزشکی، اکنون با توجه به نیازهای مشتریان خود و متمرکز شدن بر روی بستر IOT و هوشمند سازی سیستم ها در این مجموعه ها، آماده ارائه ی راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء برای نمایش و کنترل پارامترهای محیطی در زمینه های کشاورزی، صنعتی، پزشکی و محیط های داخلی می باشد.