• قابلیت چاپ 1000 تصویر ریبون رنگی مخصوص پرینتر های غیر مستقیم مناسب برای دستگاه های متیکا سری:
  • XID 430
  • XID 440
  • XID 450
  • XID 570i
  • XID 580i
  • XID 590i
  • XID 560ie
  • XID 570ie
  • XID 580ie
  • XID 590ie
  • XID 8300
  • XID 9300
  • XID 9330
  • XID 8600
 • ریبون رنگی با قابلیت چاپ UV چاپ 750 تصویر مناسب برای استفاده در دستگاه های غیر مستقیم متیکا سری:  
  • XID 580i
  • XID 590i
  • XID 580ie
  • XID 590ie
  • XID 8300
  • XID 8600
  • XID 9300
  • XID 9330
    نیاز به فیلم پرینتر غیر مستقیم نیز دارد.
 • ریبون رنگی با قابلیت چاپ لایه Peel Off چاپ 750 تصویر مناسب برای استفاده در دستگاه های مستقیم متیکا سری:
  • DCP 360
 • رول لمینیت بدون طرح ضخیم ( با پهنای 96 میلی متر) ضخامت 0.5 میل 550 لمینیت در هر رول برای حفاظت بسیار بالای سطح کارت در برابر سایش و آسیب فیزیکی مناسب استفاده برای دستگاه های لمینیت سری :
  • ماژول ILM LS
  • ماژول ILM DS
 • رول لمینیت بدون طرح نازک ( با پهنای 96 میلی متر) ضخامت 0.001 میلی متر 1250 لمینیت در هر رول برای حفاظت نسبی سطح کارت در برابر سایش و آسیب فیزیکی مناسب استفاده برای دستگاه های لمینیت سری :
  • ماژول ILM LS
  • ماژول ILM DS
 • رول لمینیت طرح عمومی کره ضخیم ضخامت 0.5 میل 550 لمینیت در هر رول برای حفاظت بسیار بالای سطح کارت در برابر سایش و آسیب دیدگی همچنین طرح هولوگرافیک کره امنیت بالایی روی کارت ایجاد می کند. مناسب استفاده برای دستگاه های لمینیشن سری:
  • ماژول ILM LS
  • ماژول ILM DS
 • رول لمینیت طرح عمومی موج نازک 1250 لمینیت در هر رول برای حفاظت سطح کارت در برابر سایش و آسیب دیدگی همچنین طرح هولوگرافیک موج دو بعدی امنیت بسیار بالایی روی کارت ایجاد می کند. مناسب استفاده برای دستگاه های لمینیشن سری:
  • ماژول ILM LS
  • ماژول ILM DS
 • فیلم دستگاه های پرینتر متیکا EDI SECURE (ART) قابلیت چاپ 1000 تایی پروژه های سنگین پشتیبانی Advanced Re-transfer technology ART مناسب استفاده برای دستگاه های پرینتر سری: XID 5xxie XID 8300 XID 9300 XID 9330 XID 8600
 • قابلیت چاپ 1000 تایی مناسب استفاده برای دستگاه های پرینتر سری: XID 570i XID 580i XID 590i