• شركت سپهر انفورماتيك درخشان از سال 1372 اقدام به طراحي اولين نرم افزار صدور كارت با امكانات ويژه و پيشرفته نموده است. دراين نرم افزار بسياري از مشكلات نرم افزارهاي مشابه خارجي براي ويندوز فارسي رفع گرديده و سعي بر اين بوده تا همه امكانات نرم افزارهاي گوناگون طراحي كارت در آن لحاظ شود تا مديران و كاربران صدور كارت آسانتر بتوانند كارتهاي مختلف را طراحي و چاپ و بر روند صدور كارت مديريت نمايند.