• شرکت سپهر انفورماتیک درخشان  از سال "1372" در زمینه فروش‌، توزیع سخت افزار و پشتیبانی مربوط به کارتهای PVC و تولید نرم افزارهای مربوط به این حوزه فعال بوده و حال با توجه به  نیاز بازار و ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی با توجه به رسالت شرکت مبتنی بر بومی سازی نرم افزارها و استفاده از نیروی کار بومی شروع به تولید نرم افزار مدیریت انبار سپهر نموده ایم. در کارخانجات و سیستم های بزرگ بدون شک انبار و انبارداری دغدغه اصلی و شاید بتوان گفت نبض حیاتی آن به شمار می رود. حال به دلیل بزرگتر شدن فضاهای شهری و دوری انبارها از سازمان و نیاز به مدیریت و کنترل انبار، نیاز به یک سیستم با گزارش گیری های دقیق لحظه ای به شدت احساس می شود. با استفاده از نرم افزار مدیریت انبار سپهر در هر لحظه می توان موجودی انبار را کنترل نمود و درصورت کاهش تعداد هر کالا نسبت به مقدار کنترل شده به طور خودکار هشدارهای لازم ارسال می گردد. بنابراین تمامی نگرانی های ورود و خروج غیر مجاز کالا از انبار، درستی اطلاعات، خروج صحیح مواد از انبار، قفسه بندی و به درستی چیده شدن کالا هاو دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات و محیط های انبار و سرقت از انبار مرتفع می گردد و دیگر مدیریت انبار کار سخت و پیچیده ای نخواهد بود.