آموزش

آموزش کارت پرینتر 

دانلود درایورها

کارت پرینتر XID 8300

چاپ دو رو با وضوح 300dpi
چاپ 120 کارت در ساعت
صاف کردن کارت
قفل کلید الکترونیکی
چاپ امنیتی UV

کارت پرینتر XID 8600

چاپ دو رو با وضوح 600dpi
چاپ 120 کارت در ساعت
صاف کردن کارت
قفل کلید الکترونیکی
چاپ امنیتی UV

کارت پرینتر XID 9300

چاپ دو رو با وضوح 300dpi
چاپ 120 کارت در ساعت
صاف کردن کارت
قفل کلید الکترونیکی
چاپ امنیتی UV

لمینیشن

سرعت: 30 ثانیه برای دوروی کارت
دما: قابل تنظیم از 90 تا 180 درجه سانتی گراد
کارت های قابل استفاده: PVC,ABS,PET,PC,Composit PVC
ضخامت کارت: 0.76 میلیمتر

لمینیشن Lamina 006

سرعت: 20 میلی متر در ثانیه
قابلیت چاپ 2 رو با رول های متفاوت

لمینیشن Inline Lamination Unit – ILU

نوع کارت: PVC، Composite PVC، ABS، PET

فهرست