IT

اینترنت اشیا صنعتی چیست؟ همه چیز درمورد IIoT

  اصطلاح “اینترنت اشیا صنعتی” در زمینه صنعت فراگیر است زیرا تحول دیجیتال برای بسیاری از سازمانها به یک اولویت تجاری تبدیل شده است. بنابراین، IIoT چیست؟ اینترنت اشیا صنعتی…

SignalR چیست؟ کاربرد آن در Asp.Net CORE چیست؟

SignalR یک کتابخانه ی اوپن سورس (open-source) تحت برنامه Asp.Net است که افزودن قابلیت real-time web را به برنامه ها ساده می کند. قابلیت real-time web، قابلیتی است که کد…
فهرست