IT

رایانش لبه (EDGE COMPUTING)

رایانش لبه چیست؟‌‌‌‌‌ رایانش لبه، فناوری نوینی است که تاثیرات مثبتی در فضای فناوری اطلاعات از خود برجای گذاشت. اینگونه به نظر می‌رسد که توانایی متحول کردن نحوه ساخت و…
فهرست