IT

رایانش لبه (EDGE COMPUTING)

رایانش لبه چیست؟‌‌‌‌‌ رایانش لبه، فناوری نوینی است که تاثیرات مثبتی در فضای فناوری اطلاعات از خود برجای گذاشت. اینگونه به نظر می‌رسد که توانایی متحول کردن نحوه ساخت و…

اینترنت اشیا صنعتی چیست؟ همه چیز درمورد IIoT

  اصطلاح “اینترنت اشیا صنعتی” در زمینه صنعت فراگیر است زیرا تحول دیجیتال برای بسیاری از سازمانها به یک اولویت تجاری تبدیل شده است. بنابراین، IIoT چیست؟ اینترنت اشیا صنعتی…
فهرست