کسب و کار

 معرفی دستگاه‌های صنعتی اینترنت اشیا (Rugged IoT Devices)

کسانی که خارج از محیط‌های درون شرکتی کار می‌کنند، اکثرا به دستگاه‌های صنعتی اینترنت اشیا نیاز دارند. موسسات باید این دستگاه‌ها را بر اساس نیاز‌های مشتریان سازگار کنند. بسیاری از افراد…
دستگاه‌‌های صنعتی اینترنت اشیا

شرکت‌های دانش بنیان چه ویژگی‌هایی دارند؟

شرکت‌های دانش بنیان چه هستند و چگونه کار می‌کنند؟ احتمالا به دفعات بسیار واژه دانش بنیان را درباره شرکت‌ها و موسسات مختلف شنیده‌اید اما به شکل دقیق معنای دانش بنیان…
فهرست